banner

活動剪影

   
字級
  分享
 • QRCode
   
墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Mr. Martin Torres來館拜會曾館長
 • 2018-03-12
墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Mr. Martin Torres來館拜會曾館長

墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處處長Mr. Martin Torres來館拜會曾館長並討論合作舉辦墨西哥藝術家展覽以及其他合作事宜


 • 曾館長致贈國圖紀念品&出版品予Mr. Martin Torres

  曾館長致贈國圖紀念品&出版品予Mr. Martin Torres

 • Mr. Martin Torres致贈墨西哥圖書予國圖

  Mr. Martin Torres致贈墨西哥圖書予國圖

最後更新時間:2018-03-12